środa, 20 maja 2015

KONKURS RYSUNKOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA "KOŃ i JA"

Celem konkursu jest:

  1. Promocja zdrowego stylu życia z akcentem na jazdę konną.

   i DOBRA ZABAWA :) 

Organizatorem Konkursu o nazwie „KOŃ i JA” jest Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Godziemba” w Ligocie Zameckiej.


Dla kogo??? :) 

Dla wszystkich dzieci ze Stajni Godziemba do 18 roku życia. 


  1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

  2. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: ołówek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, i inne. Format najlepiej A4 (ale również dowolny).

  3. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko

Wiek


  1. Motywem przewodnim prac jest – koń, oraz jazda konna.

  2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

  3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

  4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

  5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.

§ 4

Ocena prac konkursowych

  1. Prace należy składać do 31 maja 2015r., na adres:

Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Godziemba”

Ligota Zamecka 49

46-200 Kluczbork

z dopiskiem: „KOŃ i JA”

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Maliszewska Dominika tel.: 535-101-232

  1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

  2. Jury pod uwagę weźmie:

  • zgodność tematu pracy,

  • jakość wykonania,

  • oryginalność.

  1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
   Wystawa pokonkursowa z I edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. KOŃ organizowanego przez naszą stajnię.

Ogłoszenie wyników Konkursu
  1. Lista laureatów zostanie opublikowana 31 maja 2015r. (WIECZOREM) na stronie Internetowej Stajni Godziemba, www.stajniagodziemba.blogspot.com


NAGRODY:

Za pierwsze 3 miejsca przewidziane są nagrody NIESPODZIANKI :)