poniedziałek, 19 stycznia 2015

Terenowo, sobota 17.01.2015 :)
Pełen luz - bo jazda konna ma sprawiać przyjemność! i dawać nam siłę na całą resztę tygodnia!

www.stajnia-godziemba.pl

Ujeżdżenie na XXI wiek

"Ciało jeźdźca łączy się z ciałem konia – uzyskujemy wówczas nową formę poruszającą się inaczej niż jej części składowe. Ta nowa forma charakteryzuje się odrębną biomechaniką, dynamiką i właściwościami fizycznymi. Ta zmiana na poziomie fizycznym jest niesamowita, ale zachodzi równie radykalna zmiana perspektywy psychologicznej, kiedy dwie istoty się połączą".
Paul Belasik (Ujeżdżenie na XXI wiek)


www.stajnia-godziemba.pl

czwartek, 1 stycznia 2015

REGULAMIN DRUGIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH pt „KOŃ”


§ 1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
 1. Promocja zdrowego stylu życia z akcentem na jazdę konną.
 2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które będą najbardziej pomysłowe.
§ 2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu o nazwie „KOŃ” jest Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Godziemba” w Ligocie Zameckiej.
§ 3
Założenia organizacyjne
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, gimnazjum oraz placówek pozaszkolnych, w następujących kategoriach wiekowych:
1) 6 - 9 lat
2) 10-12 lat
3) 13 - 16 lat 
4) 17-19 lat 
5) 20 lat - w górę. 
 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 2. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: ołówek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, i inne. Format najlepiej A4 (ale również dowolny).
 3. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Telefon kontaktowy
Nazwa placówki szkolnej, adres
Imię, nazwisko opiekuna
 1. Motywem przewodnim prac jest – koń, oraz jazda konna.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
 3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§ 4
Ocena prac konkursowych
 1. Prace należy składać do 7 lutego 2015r., na adres:
Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Godziemba”
Ligota Zamecka 49
46-200 Kluczbork
z dopiskiem: „KOŃ”
Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Maliszewska Dominika tel.: 535-101-232
 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury pod uwagę weźmie:
 • zgodność tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Lista laureatów zostanie opublikowana 10 lutego 2015r. na stronie Internetowej Stajni Godziemba, www.stajniagodziemba.blogspot.com
 2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, mailowo w terminie do 10 lutego 2015 r.
 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku. Wręczanie nagród nastąpi 23 lutego 2015 r. o godz. 13:00.
§ 6
Nagrody
 1. Organizator przyzna nagrodę główną karnet – obejmujący 10 zajęć nauki jazdy konnej (o wartości 300zł) oraz nagrody rzeczowe dla 4 wyróżnionych przez jury osób w poszczególnych kategoriach wiekowych.


  ZAPRASZAMY!